הנחיות משרד הבריאות בדבר שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור 01.04.2020

שלום רב,

לשכות הבריאות ורשויות מקומיות מתבקשות להעביר תנאים אלה לכלל הגורמים והעסקים

שהנחיות אלה יכולות נוגעות להם, כדוגמת עסקי מזון, אירוח, מוסדות ציבור ועוד.

 

שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, -

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים