Iדוגמה של מועצה אזורית מטה בנימיןI – המלצה לאירועים מתחת ל 500 משתתפים

בהתאם לרפורמה החדשה לרישוי עסקים – אירוע מתחת ל 500 משתתפים פטור מהליך רישיון והאחריות הבלעדית על האירוע היא על המפיק והמתכנן של האירוע.

מחלקת רישוי עסקים במועצה ממליצה לפעול לפי הכללים הבאים על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים.

 

https://drive.google.com/file/d/1Sp95DYs19pNSViSSjuOSWaeg4KBMnuBE/view?usp=sharing

 

המלצות לאירוע מתחת 500 משתתפים

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים