חוק עזר לנאות חובב מודעות ושלטים התשנ"ג – 1993

לא יפרסם אדם ולא יציג מודעה או שלט אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה, בטופס שנקבע בחלק ד'

לתוספת, ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון )

 

חוק עזר לשילוט-רמת חובב

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים