עיריית חולון – דוגמה לטפסים שונים של שילוט

להלן קישורים לטפסים השונים:

  1. https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/Signage/Pages/SignageForms.aspx – דף ניתוב מרכזי לטפסים מקוונים
  2. https://www.holon.muni.il/DynamicForms/Pages/Signage-RemovingSignage.aspx – הצהרה מקוונת על הסרת שילוט בבית עסק
  3. https://www.holon.muni.il/DynamicForms/Pages/Signage-ResponsibilityForSig.aspx – הצהרה בדבר העברת חזקת האחריות על שילוט
  4. https://www.holon.muni.il/DynamicForms/Pages/Signage-RequestPlacingSign.aspx – בקשת רישיון/היתר להצבת שילוט בבית עסק

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים