בקשת האיגוד להארכת תוקף ודחיית מועדים – תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש ותגובת משרד הפנים.

שלום רב,

מצ"ב בקשת האיגוד להארכת תוקף ודחיית מועדים – תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש, בנושא ארכה נוספת לרישיונות והיתרים זמניים.

בקשת האיגוד להארכת תוקף ודחיית מועדים - תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש

 

 

 

להלן תגובת גב' חווה מונדרוביץ מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים:

תגובת משרד הפנים לבקשת האיגוד להארכת תוקף ודחיית מועדים - תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש

 

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים