איגוד רישוי עסקים – צו רישוי עסקים עדכני מיום 19.8.2020

מצ"ב 

צו רישוי עסקים עדכני מיום 19.8.2020 הכולל עסקים להם קיים מפרט אחיד, תצהירים ועסיקם אשר מיועדים להיתרים השונים לכשיקבע מפרט אחיד.

https://drive.google.com/file/d/1kazXZgxebp3tv3SLrjhK5DhCbe20WU44/view?usp=sharing

 

טבלת עיסוקים לצו רישוי עסקים עדכני מיום 19.8.2020 גרסה לאיגוד רישוי עסקים

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים